2018-11-22 15:10
"Ponos i predrasuđe." Bica je imao u prezentaciji o komunikaciji "predrasuđe" u kontekstu predrasuda
. 2018-05-29 9:33
"Još se nije rodio, tko bi tebi ugodio." Za Andreia.
2018-05-15
"Metar i šumska jagoda."
2018-03-15 14:14
"Stara k'o Isusov magarac."
2018-03-13 11:55
"Rastegnuo si se k'o zaljubljena buba."
2018-03-08 12:11
"Od sportova, voljela je samo kriglanje."
2017-11-29 10:46
"Ona nije najoštrija olovka u pernici."
2017-11-23 15:28
"S čim imaš, s tim klimaš."
2017-11-20 10:25
"Da Bog da imo pa nem'o."
2017-10-23 15:13
"Treba žrtvovat djevicu za ovo."
19.12.2018. 10:32
"Bit ću duhovita kao tumor ubuduće"

Provided by Bambi